top of page

Murningsarbeten och Betong

En av våra specialiteter är murning och har genom årtionden murat fasader i Varberg regionen.

En murad fasad som utförs på ett riktigt sätt är både ekonomisk och estetiskt värdehöjare på en fastighet. Med dagens metoder ges en nästintill underhållsfri fasad för en lång tid framåt.

 

Över fasader murar vi även: 

  • Innerväggar

  • Socklar

  • Skalmurar

  • Skorstenar

  • Spisar

  • Husgrunder och grundsulor

  • Fasad murning och omfogning av tegelfasad. 

  • Putsning

Vi Bygger inte hus - Vi Bygger Hem

bottom of page