top of page

FAQ

VI BYGGER MED ANSVAR

 • Vilka garantier har jag på utfört arbete?
  Avtalet mellan dig som kund och Vagnvägens Bygg omfattas av Konsumenttjänstlagen ”Mot företag följer vi AB04 och ABT06”
 • Vad får jag bygga utan bygglov?
  På Boverkets och kommunens hemsida kan du läsa om vilka undantag som gäller från kravet på bygglov.
 • Har Vagnvägens Bygg ett kolletivavtal?
  Ja, vi har kollektivavtal med Byggnads.
 • Kan ni gamla hus och bevarande av snickerier?
  Vi har god erfarenhet av finsnickeri och äldre hus. Det bästa är att rådfråga oss inför renoveringar och snickeriarbeten.
 • Hur fungerar ROT-avdraget?
  Reparation och underhåll samt om- och tillbyggnad räknas som rotarbeten och ger rätt till rotavdrag, om det utförs i eller i nära anslutning till en bostad som köparen av tjänsterna äger och som han eller hon bor i. Vi på Vagnvägens Bygg ansöker om ditt preliminära rotavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Du har ett eget ansvar att se till att du har rotavdrag att nyttja. På Skatteverkets hemsida kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för ROT-avdrag: www.skatteverket.se
 • När betalar jag för utfört arbete?
  Faktureringen är prestationsbunden och sker enligt avtal eller efter betalningsplan.
 • Arbetar ni miljömässigt?
  Ja, vi följer avfallsförordningen och använder miljövänliga material i så stor utsträckning som möjligt.
 • Om jag inte är nöjd med arbetet, vad händer då?
  För oss är det ytterst viktigt att du som kund blir nöjd med utfört arbete. Skulle du inte vara nöjd, så försöker vi alltid att göra vårt bästa för att du ska bli det.
 • Renoveringar och byggarbeten brukar alltid dra ut på tiden, kan ni uppskatta hur lång tid arbetet kommer att ta?
  Ja, inför ett arbete får du som kund alltid en tidsuppskattning och vi är noga med att alltid hålla tidsplanen och arbetstider under projektet.
 • När kan jag få offert?
  Vi strävar efter att komma ut och besöka dig som kund inom 2 arbetsdagar efter att du kontaktat oss. På plats är det alltid lättare att få en bild av vad du önskar ha hjälp med så att offerten blir korrekt. Därefter mailar vi dig en offert så snart vi har möjlighet.
 • Hur länge har Vagnvägens Bygg funnits?
  Vagnvägens Bygg grundades 1993 av Bertil Eriksson och drivs idag av hans två söner, Jörgen och Patrik. Vi är ett företag med bred kompetens och vänder oss till både privatpersoner och företag runt om i Halland.
 • Företagspolicy
  Vagnvägen Bygg AB strävar efter att vara det ledande lokala byggföretaget i Varberg med hela Halland som verksamhetsområde. Vi står för framtidsvisoner. Vi vill bygga/utföra entreprenader som skapar mervärden för våra kunder, leverantörer och oss själva. Vår ambition är att prioritera hållbar utveckling och god miljösyn. Kvalitetspolicy Vår helhetssyn på kvalitet avser våra produkter och tjänster. Genom ständig utveckling, korta beslutsvägar och nära samarbete med våra kunder, och med gemensamt ansvar för alla i företaget ger vi våra kunder den kvalitet de vill ha i varje enskilt projekt. Vi levererar rätt produkt i rätt tid i enlighet med kundgemensam planering. Detta når vi genom att alla från ledning till den enskilde yrkesarbetaren aktivt tar del av för projekten upprättade kvalitetsplaner. Det operativa ansvaret finns hos respektive platschef. Besluten skall tas där frågorna finns, korta besluts vägar är en viktig del i vår kvalitetsprocess. Projektanpassning För varje enskilt projekt tas det fram en kvalitetsplan i samråd med beställaren. Egenkontroll i form av projektstyrda checklistor används på arbetsplatsen.För varje arbetsplats upprättas och anslås en arbetsmiljöplan.
bottom of page