top of page

Fönsterbytte

Att byta fönster

Att byta till nya fönster är ett stort åtagande, i synnerhet om du väljer att göra det själv. Ett fönsterbyte med Vagnvägens Bygg inleds alltid med ett kostnadsfritt möte där du och din fönstermästare. tillsammans går igenom både val av fönster, tillval och hur själva fönsterbytet går till.

Vi börjar alltid med ett kostnadsfritt möte där vi hjälper dig att hitta den bästa lösningen för ditt hus. Efter det kan du luta dig tillbaka. Vi tar hand om resten, allt från måttagning till färdigt fönstermontage. Som Sveriges ledande fönsterbytare levererar vi både fönster och montage i mästarklass. 

 

Virket i våra fönster

Alla  fönster tillverkas i Sverige med virke från svenska skogar. Vårt virke är certifierat och kommer från hållbart skogsbruk som bedrivs med hänsyn till människor och miljö. Vår tillverkning av fönster är optimerad för att få ut så mycket som möjligt av virket. Sågspånet som uppstår används både till att värma upp fabriken och säljs som råvara till träpellets. Askan som blir kvar återförs sedan till skogen för att bli till näring och sluta kretsloppet. Den höga kvaliteten på våra fönster gör att de håller länge – men när de i framtiden är förbrukade kan träet lätt energiåtervinnas. 

 

TRE ANLEDNINGAR ATT BYTA FÖNSTER 

Är dina fönster dragiga? Måste man stötta upp dem med en pinne för att få igång luftcirkulationen? Om så är fallet kan det vara dags att överväga att byta ut dem. Nya fönster kan göra underverk för ett hem, både vad gäller estetik och funktion.

Här är tre anledningar till att du bör byta ut dina fönster i år:

 

1. MODERNA FÖNSTER GER FÖRBÄTTRAD ENERGIEFFEKTIVIT

En av de största anledningarna till att byta ut dina fönster är för den förbättrade energieffektiviteten de ger. Äldre fönster är ofta enkelglasade och saknar ordentlig isolering, vilket gör att de släpper ut värme på vintern och sval luft på sommaren.

2. FÖNSTERBYTE ÖKAR BOSTADENS VÄRDE

Att byta dina fönstren är också ett bra sätt att öka värdet på ditt hem. Det ökar kvalitetskänslan på bostaden och säkerställer att inget större underhåll behöver göras på dina fönster närmaste åren.

3. NYA FÖNSTER KRÄVER MINDRE UNDERHÅLL

Äldre fönster kräver ofta mycket underhåll, från målning och betsning till ständig justering på grund av skevhet eller andra skador. Nya fönster är däremot mycket lättare att sköta. Många moderna fönstermaterial är utformade för att motstå blekning, flisning och skalning, så allt du behöver göra är att torka dem snabbt då och då för att hålla dem som nya.

Vad kostar ett fönsterbyte?

Kostnaden för ett fönsterbyte varierar beroende på hur ditt hem ser ut, hur många fönster du har och vilka val du gör. Hör av dig till den av våra fönsterbytare som finns i ditt område och be om ett kostnadsfritt hembesök, så kan du ställa alla frågor du har om kostnader, om våra olika fönster och om själva fönsterbytet.

Ett fönsterbyte är något du kanske bara gör en gång i livet så vårt råd är att satsa på kvalitet, framför allt när det gäller energieffektivitet – det lönar sig i längden.

Viktigt att veta är att du som fastighetsägare har rätt till ROT-avdrag. ROT-avdraget innebär att du kan söka skattereduktion för 30 procent av arbetskostnaden när du gör ett fönsterbyte, upp till 50 000 kronor per år och delägare. Är ni två delägare blir de totala avdragsmöjligheterna 100 000 kronor per år.

Sitting by the window

Fönster som håller vad de lovar

Alla våra grundmodeller anpassas efter både utseende och dina önskemål gällande funktioner.

bottom of page