top of page

Markarbeten

Ska du bygga nytt, renovera, anlägga en trädgård, dränera om eller bättra på tomten för att få ut mer av ytan? Se då till så att du börjar i rätt ände och slipper riskera att behöva göra om inom en snar framtid.

Även om markarbete inte är det första man tänker på när man ska bygga så borde det komma i första hand då tomtmarkens kvalitet är direkt avgörande för såväl hållbarhet som stabilitet. Markarbetets omfattning och sort ska vidare alltid styras av befintlig marktyp så förutom att veta hur det ska göras måste man också vara kunnig att bedöma förhållandena.

Kontakta oss om du vill ha professionell och pålitlig hjälp till ditt markarbete. Vi har lång erfarenhet i branschen där vi hjälpt såväl privatpersoner som företag runt i Varberg med alla möjliga uppdrag. Som helhetsleverantörer kan vi erbjuda hjälp till samtliga moment av projektet, från planeringsstadiet till slutförande liksom eventuella underhåll i framtiden.

ETT TRYGGT SAMARBETE
FÖR ERT BYGGPROJEKT

bottom of page